Miljö Och Klimat

På BroderingStudio arbetar vi på ett unikt sätt som tar hänsyn till både kundernas behov och miljön. Vi omfamnar en trend som växer runt om i världen, kallad "On demand". I motsats till de stora modejättarna har vi valt att fokusera på hållbara produkter. Genom denna metod tillverkas alla våra produkter endast när en beställning görs. Det innebär att varje plagg skapas individuellt vid beställningstillfället, vilket minskar behovet av att köpa in tusentals plagg i förväg, som kanske aldrig säljs och slutar som överskott.

Denna tillverkningsmetod har flera fördelar. För det första leder den till mindre tygavfall och minskar den negativa påverkan från "fast fashion"-industrin. Som vi alla vet har "fast fashion" en enorm miljöpåverkan och är en av de största förorenande branscherna i världen. Vi på BroderingStudio strävar efter att göra vår del för att minimera vår miljöpåverkan och har därför valt att endast producera på begäran för att vara en del av den här förändringen.

Oavsett om det är en personlig produkt eller en av våra färdigdesignade produkter, tillverkas allt från beställningstillfället. På det sättet undviker vi överproduktion och minskar därigenom vårt koldioxidavtryck. Vi är stolta över att driva vår verksamhet på ett sätt som är skonsamt mot både kunder och planeten, och vi är fast beslutna att fortsätta att vara en del av den positiva förändringen mot en mer hållbar framtid.