Köpvillkor

1. Allmänt

Välkommen till KBL E-Commerce ABs webbplats för försäljning av kläder. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att följa och vara bunden av följande användarvillkor. KBL E-Commerce AB förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst utan föregående varsel. Din fortsatta användning av webbplatsen efter en ändring av villkoren utgör ditt samtycke till de reviderade villkoren.

Läs våran användarvillkor här.

2. Priser och betalning

Alla våra priser på www.broderingstudio.se inkluderar vid försäljningstillfället gällande mervärdesskatt, i enlighet med tillämplig lagstiftning. Priserna inkluderar inte eventuella leveransavgifter, vilka kan komma att variera beroende på valt fraktalternativ. Det går inte att kombinera eventuella rabattkoder med övriga kampanjer eller erbjudanden, om inget annat anges. 

Om en beställning skickas till ett land utanför EU kan eventuella importtullar och skatter tillkomma, vilka debiteras när försändelsen når din leveransadress. Du ansvarar själv för betalningen av sådana importtullar och skatter. För att med säkerhet veta vilka avgifter som kan komma att tillkomma vid en beställning rekommenderar vi dig att kontakta ditt lokala tullkontor för ytterligare information. 

Läs hela våran fraktvillkor här.

3. Leveranser

Broderingstudio iakttar största noggrannhet vid mottagandet och hanteringen av beställningar och strävar ständigt efter att leverera din beställning i enlighet med det leveransalternativ du valt.

Handläggningstiden för skapande av ditt plagg (Broderingprocessen) är i snitt inom 12-40 arbetsdagar. Totala leveranstiden från beställning till leverans kan bli uppåt 42 arbetsdagar. 

Vid beställning av produkterna linjekonst & Porträtt behövs det ytterligare 3-7 arbetsdagar för att rita din linjekonst eller porträtt. Vi skickar linjekonsten till din e-mail som använts i beställningen. När du har godkänt linjekonsten börjar broderingsprocessen. Totala leveranstiden från beställning till leverans av linjekonst & Porträtt produkter kan bli uppåt 49 arbetsdagar.

Vi stävar alltid efter att uppfylla våra kunders förväntningar och leverera produkter av högsta kvalitet. Om förseningar skulle uppstå, så kommer vi kontakta dig via e-mail. Din beställning kommer att tillverkas och skickas från Sverige.

Mer information om Broderingstudio:s leverans av varor och villkor för leveransen finner du här.

4. Ångerrätt

Du har enligt distansavtalslagen rätt att retunera beställda varor utan att ange någon anledning, s k ångerätt. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits. Om du vill ångra ditt köp, ber vi dig meddela oss innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till broderinstudio. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, text ordernummer, fakturanummer och namn på varan. Du kan kontakta oss skriftligen genom att kontakta vår kundtjänst, som du hittar här eller använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som konsumentverket tagit fram, du hittar den här. Eventuell returkostnad bekostas av kunden själv.

  • Observera att produkter med personlig märkning, ej omfattas av ångerrätten enligt 2 kap 11§ 3p av Distans & hemköplagen.
  • Se Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

Märk returen tydligt med KBL ECOMMERCE AB och ditt ordernummer och skicka paketet till:

KBL ECOMMERCE AB
Postadress: Box 1033
251 10 Helsingborg

Vid utövande av ångerrätten betalar du returfrakten. Om varan har använts eller hanterats i större utsträckning än vad som varit nödvändigt har Broderingstudio rätt att dra av ett belopp motsvarade värdeminsking. Pontentiell värdeminskning bedöms från fall till fall.

Efter Broderingstudio mottagande av paketet kommer vi att göra en återbetalning, företrädesvis på samma betalningssätt du använde vid beställningstillfället

5. Reklamation

Vi besiktar alla produkter innan dessa skickas till dig. Skulle produkten ändå vara skadad eller felexpedierad när den anläder åtar vi oss i enlighten med gällande konusmentskyddslagstiftningen att kostnadfritt åtgärda felet. Broderingstudio följer konsumentverkets rekommenderationer för e-handel. Oaktat det har du som kund alltid att rätt att reklamera en trasig eller felaktid produkt inom skälig tid från det felet har upptäckts, dock senast inom 3 år från köptillfället.
Vid åberopande av reklamtion, vänligen kontakta vår kundtjänst som du hittar här.

Broderingstudio står för returfrakten för reklamtioner.

Om du upptäcker en transportskada är det viktigt att du snarast möjligt kontakar vår kundtjänst på kontaktuppgifterrna du hittar här. Broderingstudio rekommenderar även att du sparar emballaget tills vi har undersökt med transportören. Vid reklamation av köp återbetas summan för din beställning inom 30 dagar. Vi eftersträvar alltid att du ska vara så nöjd som möjligt med ditt köp från oss.


Hur går man tillväga vid reklamation?

- Eventuella ursprungliga fel och defekter ska alltid reklameras till kontakt@broderingstudio.se eller kontakta oss här. Ange ditt namn, din adress, e-postadress, ordernummer och beskrivning på felet.

- Om det inte lyckas av oss att återgärda felet eller leverera en likande produkt, återbetalar vi dig för den defekta produkten i enlighet med gällande konsumentskyddslagstifning.

- Vi står för returfrakt.

Returadress:
KBL ECOMMERCE AB
Postadress: Box 1033
251 10 Helsingborg

6. Kontaktinformation

Postadress: KBL ECOMMERCE AB / Broderingstudio.se Box 1033 251 10 Helsingborg Sverige

Kontaktformulär hittar du här.

Mejladress till kundtjänst: kontakt@broderingstudio.se

Tel.nr 073 096 76 91 - Öppet tisdagar och torsdagar 15:00-17:00.

7. Återbetalning

Återbetalning av hela eller delar av en beställning på hemsidan Broderingstudio.se hanteras genom betalsystemet Stripe Payments eller Klarna. Återbetalning av specifierat belopp tillhandahålles tillbaka till kundens valda betalmedel, återbetalning kan dröja flera bankdagar.

8. Bolagsinformation

Organisationsnummer: 559373-3693
Postadress: Box 1033
251 10 Helsingborg

Kundservice
kontakt@broderingstudio.se

Tel.nr 073 096 76 91 - Öppet tisdagar och torsdagar 15:00-17:00.