Miljö Och Klimat

Vårt uppdrag på broderingstudio är att bygga en gemenskap. Broderingstudio representerar vårt sätt att lägga till några fler unika mönster i världen.

Vi har nu utökat vårt sortiment till att inkludera mer hållbara produkter. Genom att göra allt "beställningsbaserat" innebär det att varje plagg skapas först vid beställningstillfället. Detta leder till mindre tygavfall och minskar påverkan från "fast fashion"-industrin.

Som vi alla vet har "Fast-Fashion"-industrin en enorm miljöpåverkan och är en av de största förorenande branscherna i världen. Vi vill göra vår del genom att minimera vår miljöpåverkan och har därför valt att producera på begäran för att vara en del av denna förändring. De flesta av våra produkter tillverkas endast när en beställning har gjorts för att undvika överproduktion och därigenom minska vårt koldioxidavtryck.

Läs vår blogg om vår miljöpåverkan.